Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Utleie barnehager og skolerLokale foreninger har gratis leie til ikke-kommersiell aktivitet for barn og unge under 16 år.

Med kommersiell menes inntektsgivende aktivitet eller arrangementer med billettsalg.

Faktiske merkostnader knyttet til utleien, herunder ekstra kostnader til renhold,  må dekkes av leietaker, også ved gratis leie

Prisgruppe A: Lokale lag og foreninger ved leieforhold som ikke kvalifiserer til gratis leie. 

Prisgruppe B: Privatpersoner (herunder kommunalt ansatte), kommunale enheter og utenbygds foreninger, samt næringsdrivende ved ikke-kommersiell aktivitet.

Pakkepris for gruppe A kan vurderes individuelt ved leieforhold av særlig stort omfang.

Priser for næringsdrivende/kommersielle aktiviteter og større arrangementer på forespørsel.

Kommunale enheter med egne lokaler disponerer disse gratis til interne arrangementer i regi av arbeidsplassen. Ansattes private arrangementer omfattes ikke av dette. Marikollen kultursal anses ikke som en del av  Marikollen skoles ordinære lokaler.                      

 

BARNEHAGER OG SKOLER

Gratis for alle lokale organisasjoner fra mandag til fredag.

Gratis for velferdstiltak for ansatte.

Barnehager - Fellesrom med kjøkken

Gruppe A, ikke - kommersiell aktivitet Pr. dag kr    445
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. dag kr    890
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. dag kr    890
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. dag kr 1 675

SKOLER

Gratis for alle lokale organisasjoner fra mandag til fredag.

Gratis for velferdstiltak for ansatte.

Klasserom

Gruppe A, ikke-kommrsiell aktivitet Pr. time kr   120
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr.time kr   220
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. time kr   275
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   560

Gymsal med garderobe

Gruppe A, ikke -  kommersiell aktivitet Pr. time kr  170
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time kr  340
Gruppe B, ikke - kommersiell aktivitet Pr. time Kr  275
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  560

Kantiner

Gruppe A, ikke- kommersiell aktivitet Pr. time Kr  170
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  340
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr  275
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr  560

Skolekjøkken

Gruppe A,  ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr   170
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   340
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time Kr   275
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time Kr   560

 

Mediateket /auditorium

Gruppe A, ikke.kommersiell aktivitet Pr. time kr   170
Gruppe A, kommersiell aktivitet Pr. time kr   340
Gruppe B, ikke-kommersiell aktivitet Pr. time kr   275
Gruppe B, kommersiell aktivitet Pr. time kr   560

 

Del artikkelen:
Tips en venn