Et av målene i Hovedplan vei og veilys er å bytte ut eldre veilysarmaturer til nye energieffektive LED-armaturer. I tillegg til å bruke mindre energi har de nye LED-armaturene også en bedre lyskvalitet noe som bedrer trafikksikkerheten langs veinettet. I tillegg skal vi teste ut en ny type LED-armatur som driftes av solcelleanlegg.

Kommunens veilysentreprenør Otera Traftec utfører arbeidet.

Disse stedene er planlagt byttet til nye veilysarmaturer i 2021:

Kirkebyvegen 30 stk LED
Hegrevegen 12 stk LED
Tangerudvegen 17 stk LED
Aamodtterrassen 2 stk solcelle
Undergang Sandbekken gangveg LED
Undergang Blystadlia gangveg LED
Undergang Asbjørn Dørumsgards veg gangveg LED
Undergang Hegrevegen gangveg LED
Madserudvegen LED
Utsiktsvegen LED