Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

En utbyggingsavtale til reguleringsplan inngås mellom kommunen og utbygger for å avklare hvordan offentlige anlegg tilhørende en reguleringsplan skal gjennomføres. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist offentlig regulerte formål i arealplanene som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l.