Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 21:55

Koronavirus - testing - regler - smitte - vaksinering (Her fins alt samlet)

       KLIKK  HER                                               

. clear

En utbyggingsavtale til reguleringsplan inngås mellom kommunen og utbygger for å avklare hvordan offentlige anlegg tilhørende en reguleringsplan skal gjennomføres. Med offentlige anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist offentlig regulerte formål i arealplanene som følger av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og friområder. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l.

Melding om godkjenning av utbyggingsavtale for Enerhaugen ved Kvennhusvegen

Hensikten med utbyggingsavtalen var å fremforhandle avtale med utbygger om gjennomføring av utbyggingen av Enerhaugen, del av gnr. 101, bnr. 11, 21, 28 og 68. Avtalen  avklarer i hovedsak forhold som teknisk og grønn infrastruktur i forbindelse med utbygging av boliger på område KS8 i henhold til reguleringsplan for Området mellom Gressnebben og Hegrevegen, vedtatt 16.06.2010.