Denne brosjyren fra Norsk Vann om kjelleroversvømmelser, er nyttig å lese for deg som huseier.

Viktig å vite om kjelleroversvømmelser.

Brosjyren forteller deg hva du kan gjøre for å unngå kjelleroversvømmelser. Den gir i tillegg konkrete råd til deg som har opplevd skader. Du kan lese om hvem du bør kontakte og hva du bør gjøre i etterkant.

For noen husstander går spillvann (kloakk) og overvann (drensvann) i felles ledning. Dette kan øke faren for tilbakeslag i kjeller. Les om separering av avløpsledninger her: Plikt til å separere.