Sparer du for mye på strømmen, kan regningene for reparasjon av frostskader strekke seg fra noen få tusenlapper til over 100 000 kroner. Vi anbefaler derfor at du holder alle rom varme nok, enten du er hjemme eller borte. Det bør være minimum 10o C i boligdelen og over 3o C i kjelleren. Dette gjelder naturligvis for den delen av boligdelen som inneholder vanninstallasjoner som bad, kjøkken og vaskerom.

Frossent vannrør.jpg 

Råd for å unngå frostskader:

  • Lukk kjellervinduer og ventiler
  • Steng ventilasjonsluker
  • Hold alle rom varme nok, om du er hjemme eller borte
  • Isoler vann- og avløpsledninger i kalde rom og i kjelleren
  • Tapp ut av utendørskranen
  • Vurder å stenge vannet når du reiser fra huset over lengre periode

Dersom du oppdager at vannet er frossent, bør du være varsom ved opptining. Store temperatursvingninger kan gjøre skaden verre. Vær oppmerksom på at dersom det er blitt sprekker i vannrørene, oppstår vannskadene først når vannet kommer tilbake.

Vi anbefaler at du kontakter profesjonell hjelp (rørlegger) dersom du får frosne rør.

Ved spørsmål kontakt oss