Universell utforming - nettsted drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  (Bufetat)

Les mer:

Universell utforming - Bufetat. Definisjon av Universell utforming, faktaark og mer.