Ungdomsrådet i Rælingen består av fire unge fra hver ungdomsskolekrets, og deres oppgave er å komme med innspill til kommunestyret i politiske saker der ungdommer blir berørt. I tillegg jobber de for å øke de unges engasjement i Rælingen. Det siste gjøres gjennom både arrangementer som ungdomsrådet planlegger, men også ved å gi pengestøtte til ungdommer som vil arrangere noe for andre ungdommer.

 Også varamedlemmene har mulighet til å delta aktivt i ungdomsrådets arbeid. Til sammen består ungdomsrådet av 16 unge.

Leder for perioden: Emma Bakken fra Sandbekken ungdomsskole
Nestleder for perioden: Emilie Weng Breen fra Marikollen ungdomsskole

På det føreste møtet 18. november 2019 fikk ungdomsrådet se tegninger av Ravinen kultur- og familiesenter som skal bygges i Rælingens nye sentrum ved Marikollen. Ungdommene fattet raskt interesse for dette og hadde mange spørsmål og meninger om bygget. På møtet hadde de også besøk av ordfører Ståle Grøtte som orienterte om hva det vil si å være ordfører, hvordan kommunestyret er organisert og hvilke saker han mener blir de største sakene å følge med på de to neste årene. Rælingen har hatt ungdomsråd i 16 år, men nytt fra 2019 er at det nå er lovpålagt å ha ungdomsråd i alle kommuner.

Rælingen ungdomsråd på Facebook: https://www.facebook.com/ralingen.ungdomsrad/

Ungdomsrådet består i perioden av disse medlemmer og varamedlemmer.
Trykk her for å se bilde av medlemmene                Trykk her forå se bilde av medlemmene og varamedlemmer

Medlemmer fra ungdomsskolene

Varamedlemmer fra ungdomsskolene

 

1.

 Emma Helmine Bakken

 SUS

 1

 Dina Adelsten Engebretsen

SUS

 

2.

 Hedvig Haug

 SUS

 2

 Ly Ly Ngo

SUS

 

3.

 Aland Abdok

 SUS

 3

 Ottman El Bouhali

SUS

 

4.

 Jakob Sigbjørn Enger Pettersson

 SUS

 4

 Atilla Rasouli

SUS

 

5.

 Emilie Weng Breen

 MUS

 5

 Lillianne Huss

MUS

 

6.

 Josefine Westerby

 MUS

 6

 Amelie Ngyen

MUS

 

7.

 Ibrahim Bogatyrev

 MUS

 7

 Szymon Kolton

MUS

 

8

 Theo Davidsen

 MUS

 8

 Signar Gårdvik Torgersen

MUS