Ungdomsrådet holdt sitt første møte den 10. november, og valgte Ane Landmark som leder, og Aurora Lian som nestleder.

På møtet hadde de også besøk av ordfører Ståle Grøtte, og han orienterte om hva det vil si å være ordfører, hvordan kommunestyret er organisert, og han tok opp saker som han mener blir de største sakene å følge med på de to neste årene.

 

Rælingen har hatt ungdomsråd i 18 år, og det har med tiden blitt lovpålagt å ha ungdomsråd i alle kommuner. Rådets oppgave er å uttale seg i politiske saker som angår ungdommer, og å bidra til høyere engasjement blant de unge i Rælingen.

 

Ungdomsråd 2021-23

Ungdomsrådet 2021-2023: Fr.v.: Noah Akselvoll-Iversen, Mathias Henriksen, Szymon Kolton,

Mikkel Neefjes Hagen, Aurora Lian, Ane Landmark, Zoya Malik. Lilly Huss var ikke til stede under fotograferingen.

 

Ungdomsråd 2021-23 med vara

Ungdomsrådet med varemedlemmer.