• Parkeringsgebyr ilegges ved stans eller parkering i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltforskriften.
  • Kontrollsanksjon ilegges ved stans eller parkering i strid med parkeringsforskriften. Gjelder både offentlige og private skilter. 

 

Størrelsen på parkeringsgebyr og kontrollsanksjon fastsettes av staten. For tiden er parkeringsgebyr på kr. 900,-  og kontrollsanksjon på kr. 330,- , 660,-, eller 990,- avhengig av hvilken bestemmelse som er brutt. Det er ulike betalingsregler og klageregler ved de ulike ileggelsestypene. Det står beskrevet på ileggelsen hva som gjelder.