Opprinnelig ble Rælingen bedt om å bosette 31 flyktninger i 2022. Som følge av situasjonen i Ukraina, er tallet blitt oppjustert, og vi er blitt bedt om å bosette 120 flyktninger i Rælingen.

Til deg som er flyktning

Ankomst til Norge

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Kommunen har ansvar for å levere for eksempel helse- og skoletjenester. 

Les mer informasjon fra Utlendingsdirektoratet om beskyttelse og opphold i Norge for flyktninger fra Ukraina.

Bosetting av flyktninger til kommunene i Norge foregår organisert via myndighetene i UDI og IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), som tildeler kommunene de flyktningene som de skal bosette. 

Ukrainske borgere som søker om beskyttelse i Norge, får midlertidig kollektiv beskyttelse i ett år. Kollektiv beskyttelse betyr at UDI ikke skal vurdere behovet for beskyttelse individuelt, men gir ukrainere som flykter fra krigen i Ukraina og deres familiemedlemmer beskyttelse som en gruppe. Dette sikrer at ukrainere raskere får hjelpen de trenger.

Registrere at du er i Rælingen

Personer fra Ukraina som oppholder seg i Rælingen kommune og har søkt eller skal søke asyl, bør registrere seg hos flyktning- og inkluderingstjenesten i kommunen. Da sikrer vi at du får mer informasjon fra oss.

Helsehjelp

På helsenorge.no finner du mer informasjon om hvordan flyktninger i Norge kan få helsehjelp. Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling. Informasjonen er også oversatt til ukrainsk.

Se også: Informasjon om koronavaksine på ukrainsk.

Skole

Alle barn som oppholder seg mer enn tre måneder i Norge har rett og plikt til å gå på skole. Rælingen kommune forbereder nå mottak av ukrainske barn i Rælingsskolen. Detaljene rundt skoletilbudet er foreløpig ikke klart, men vil bli det i løpet av kort tid. De som er registrert hos flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune vil få tilsendt informasjon når skoletilbudet er klart.

Kjæledyr fra Ukraina

Regler for flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge med kjæledyr.

 

 

 6528070  5019277

Mottak av ukrainske flyktninger i Rælingen

Les mer om flyktningsituasjonen og hvordan vi tar imot barn i Rælingsskolen og Rælingsbarnehagen.
 

Les mer

 

Til deg som vil hjelpe

Vi setter stor pris på at lokalbefolkningen i kommunen ønsker å hjelpe til, det vil være viktig og verdifullt for at flyktningene skal få gode liv i et nytt land. De som ønsker å bidra på noen måte kan gjerne ta kontakt med lokale foreninger som allerede har godt etablert samarbeid med kommunen og ut i verden angående flyktninger. 

Dersom man ønsker å hjelpe flyktningene der de er nå, på grensene i Polen og Romania, anbefaler vi å sende penger til store, kjente hjelpeorganisasjoner som allerede er på stedet. De kan kjøpe det som trengs der lokalt, i stedet for at det sendes masse ting fra andre land i Europa som kanskje ikke trengs. 

Kommunen har dessverre ikke anledning til å ta imot klær og andre ting til eventuelle ukrainske flyktninger per nå. 

Har du en godkjent bolig som du ønsker å leie ut?

Rælingen kommune har behov for flere boliger i forbindelse med flyktningstrømmen fra Ukraina, i tillegg til andre flyktninger som har behov for bolig. Det er både enslige og familier som har behov for bolig. Det er derfor behov for å bosette både i private og kommunale boliger. For å få til dette trenger vi din hjelp!

  • Vi har behov for alle typer og størrelser.
  • Boligen må være godkjent for utleie, ha god kvalitet og leiekontrakten må følge husleieloven.
  • Vi ber deg oppgi boligens plassering, størrelse, antall rom, tilgang til bad og kjøkken, pris og når og hvor lenge den kan leies ut.
  • Vi ber også om navn, adresse, telefonnummer og e-post til deg, slik at vi kan kontakte deg.
Har du en bolig til utleie? Send oss en e-post, så kontakter vi deg med mer informasjon.

Annen informasjon

Trenger du noen å snakke med?

Nasjonale hjelpetelefoner og nettsteder.

Hvordan snakke med barn om situasjonen i Ukraina?

Få råd og tips om hvordan barn kan reagere, og hvordan du kan snakke med barna.

Beredskap

Justis- og beredskapsdepartementet understreker at vi ikke ser tegn til endring av trusselbildet i Norge. Både nasjonale myndigheter og alle kommuner har allerede beredskap for atomhendelser som kan utgjøre fare for liv og helse her i Norge. Du kan lese mer om jodtabletter og tilfluktsrom på våre nettsider.