Vi er i gang med utbedring av turveien fra Fjellstad til Myrdammen turvei. Vi håper å ferdigstille denne i løpet av sommeren.


I tillegg har vi begynt med rehabilitering av brygga på Torva. Det vil derfor bli vanskelig å benytte brygga i tiden frem mot St.Hans, men når denne står ferdig vil det blir finere å sitte ved Nitelva, samtidig som det blir tilrettelagt for HC med tilgjengelighet for rullestol i løpet av året.
Det vil også bli gjort andre mindre oppgraderinger på Torva.