Tid: Mandag 30. mai kl. 12:00–14:00
Sted: Fjerdingby trivselssenter, Kirkebyvegen 2

Det blir gjennomgang av hvordan du kan unngå brann hjemme, og demonstrasjon av slokkemidler.

I tillegg kommer en ergoterapeut fra avdeling mestring og rehabilitering for å snakke om:

  • kriterier for å søke hjelpemidler med Nav støtte
  • Hvilken type kroniske sykdommer gir rett til å søke hjelpemidler
  • Hvor lang tid tar en søknadsprosess
  • Kriterier for å søke hjelpemidler til bruk  i nye og gamle bygg
  • Hva kan man kjøpe av hjelpemidler selv og hvor.
  • Forebygging er noe man gjør på eget initiativ og ikke i påvente av at andre ber deg gå til innkjøp