Både voksne, barn og unge kan trenge noen å snakke med i disse koronatider. Her har vi samlet noen telefoner og andre aktuelle hjelpelinjer og nettsider.

Ansatte  i familie og helse i Rælingen kommune er på jobb og kan kontaktes som vanlig. 

Barneverntjenesten kan kontaktes på drøftings-/vakttelefon 969 43 155 (hverdager kl. 09.00-15.00), og du finner kontaktinfo til helsesykepleier på din skole på skolens hjemmeside. Etter vanlig kontortid er alarmtelefon for barn og unge/barnevernvakten alltid åpent på tlf 116 111/ www.116111.no.

 

Servicetorget ved spørsmål om våre tjenester: 63 83 50 00 (kl. 08.00-15.30)

Se mer:

Arbeidsgiver i Rælingen og har spørsmål om permittering? (NAV)

 

Flere nettsider og telefonnummer (klikk på lenker for mer informasjon): 

Alarmtelefon for barn og unge, telefon: 116 111

Ung.no/korona

Redd barnas hjelpetelefon

Pårørendesenteret, telefon: 90 90 48 48 (hverdager kl. 09-15) Du kan også chatte og sende e-post til Pårørendesenteret. 

Er du pårørende til noen som er syke eller på sykehjem? (Pårørendesenteret PIO) 

Kirkens SOS

KORS på halsen - Røde Kors

Mental helse, telefon: 116 123

Mental Helse - Foreldresupport

 

Informasjon om koronaviruset - kommunens nettsider