Både voksne, barn og unge kan trenge noen å snakke med i disse koronatider. Her har vi samlet noen telefoner og andre aktuelle hjelpelinjer og nettsider.

Medarbeidere i Familie og helse i Rælingen kommune er på jobb og kan kontaktes som vanlig.

Barneverntjenesten kan kontaktes på drøftings-/vakttelefon 969 43 155 (hverdager kl. 09.00-15.00), og du finner kontaktinfo til helsesykepleier på din skole på skolens hjemmeside. Etter vanlig kontortid er alarmtelefon for barn og unge/barnevernvakten alltid åpent på tlf 116 111/ www.116111.no.

 

Servicetorget ved spørsmål om våre tjenester: 63 83 50 00 (kl. 08.00-15.30)

 

Arbeidsgiver i Rælingen og har spørsmål om permittering? (NAV)

 

Samtaletelefon for deg som bor i Rælingen kommune: 63 83 52 52, mellom kl. 10.00-21.00 på hverdager, og kl 10.00-18.00 i helgene.

 

Alarmtelefon for barn og unge, telefon: 116 111

 

Ung.no/korona

 

Redd barnas hjelpetelefon

 

Pårørendesenteret, telefon: 90 90 48 48 (hverdager kl. 09-15) Du kan også chatte og sende e-post til Pårørendesenteret. 

 

Er du pårørende til noen som er syke eller på sykehjem? (Pårørendesenteret PIO) 

 

Kirkens SOS

 

KORS på halsen - Røde Kors

 

Mental helse, telefon: 116 123

 

Mental Helse - Foreldresupport

 

Informasjon om koronaviruset - kommunens nettsider