Ønsker du bredde og flere valgmuligheter i din karriere?

Romerike Trainee tilbyr et unikt traineeprogram for nyutdannede med ingeniørbakgrunn som ønsker å utvikle bred og samfunnsnyttig kompetanse innen samferdsel, renovasjon, vann og avløp, plan og byggesak, kart og geodata, energi, klima og miljø.

 

Se mer informasjon og send søknad innen 31. januar 2017 via lenken: http://www.romeriketrainee.no/soknad/