Kommunedelplanens overordnede mål er ingen drepte eller alvorlig skadde i trafikken på kommunale veier i Rælingen.

En av de viktigste satsningene i planen er målsettingen om å bli "Trafikksikker kommune" i tråd med Trygg Trafikk sitt program.

Kommundedelplanens innsatsområder er:

- Forebyggende og holdningsskapende arbeid

- Fysisk tilrettelegging

 

Planen inneholder en egen tiltaksdel for trafikksikkerhet med adferdsrettede og fysiske tiltak, samt en prioriteringsliste for tiltak på fylkesveier.

Gjeldende kommunedelplan for trafikksikkerhet ble vedtatt av kommunestyret 17.02.2016.

Les mer om trafikksikker kommune: www.trafikksikkerkommune.no

 

 

Les hele planen her: Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2027