Formålet med kommunedelplan for trafikksikkerhet er å synliggjøre kommunens ansvar og satsning på området, koordinere arbeidet internt og øke kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet. Les kommunens trafikksikkerhetsplan her.