Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bilde1

Skolestart og trafikksikkerhet

Nå er det snart skolestart og tid for å klippe hekker og busker langs veien. Vi håper du vil gjennomføre nødvendig vegetasjonsrydding slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din. 

Innspill TS

Ønsker innspill til ny trafikksikkerhetsplan

Rælingen kommune startet arbeidet med temaplan for trafikksikkerhet i januar 2021. Temaplanen skal si noe om hvilke tiltak kommunen skal prioritere i trafikksikkerhetsarbeidet fremover de neste 4 årene.

Med ditt innspill ønsker vi å kartlegge trafikksikkerhetsutfordringer slik at vi kan utarbeide gode tiltak. Tiltakene kan være fysiske eller holdningsskapende.

Vi tar ikke lenger imot innspill til selve trafikksikkerhetsplanen da denne er sendt til politisk behandling, men du kan fortsatt sendes oss innspill om trafikksikkerhetsutfordinger.

Du vil ikke motta tilbakemelding på innsendt skjema, men alle innspill vil bli vurdert.

Trafikksikker kommune stempel

Vi er resertifisert som trafikksikker kommune

Trygg trafikk resertifiserte i dag Rælingen kommune som Trafikksikker kommune.

Som trafikksikker kommune forplikter vi oss til å implementere trafikksikkerhet i våre planverk og daglige arbeidsoppgaver. Skolene, barnehagene og helsestasjonene deltar aktivt i det viktige arbeidet med trafikksikkerhet for barn og tryggere skolevei.

Vil du vite mer om Trafikksikker kommune, kan du lese mer her: https://www.tryggtrafikk.no/trafikksikker-kommune/

Fartsvisningstavle

Høy fart i Per Oppegaards veg

Håper fartsvisningsstavle vil redusere farten

En fartsmåling utført av Avdeling vei hos Kommunalteknikk sist uke, viser at de fleste av de av 9.400 kontrollerte kjøretøyene holdt for høy hastighet i 30-sona. Høyeste hastighet var 92 km/t.

Trafikksikker kommune 200

Trafikksikkerhet

Rælingen kommune er trafikksikker kommune. I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Et av målene i kommunens trafikksikkerhetsplan er å bli trafikksikker kommune.