Helt siden oppstarten i 2005 har barnehagen vært administrativt samordnet med Lilleborg barnehage – først som kommunalt foretak, siden som barnehageenheten Lilleborg og Torva med samme enhetsleder, Ann Kristin Ringstad. Lilleborg barnehage fortsetter som egen enhet med sistnevnte som enhetsleder.

Torva barnehage ligger fint til i Strandvegen i nær tilknytning til friluftsområdet Torva ved Nitelva.

Aktuelt om barnehager

Bedre brygge ved Torva (Friluftsliv)