Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tolketjenesten

Generelt

Rælingen har interkommunal tolketjenesten med Lørenskog kommune om tolketjenesten

Tolketjenesten har siden 1985 vært et interkommunalt samarbeid mellom flere kommuner. I dag er det blant annet saksbehandlere og fagpersoner i kommunene Lørenskog og Rælingen som er våre samarbeidspartnere på tolkefeltet. Samarbeidet har sikret at våre minoritetsspråklige innbyggere forstår og blir forstått. Rettssikkerhet og likebehandling er vår målsetting, og vi har mange språkgrupper representert i våre kommuner som skal ivaretas. Tolketjenesten har oppdragsavtaler med ca. 110 tolker på 54 språk og dialekter, som vi formidler til statlige, kommunale og fylkeskommunale oppdragsgivere. Vi prioriterer å bruke tolker som er kvalifisert etter kategoriene i Nasjonalt tolkeregister. I tillegg har vi tilknyttet oss 37 translatører.

Ansatte i offentlig sektor har ansvaret for at minoritetsspråklige forstår og blir forstått. Kunnskapsdepartementet sendte 1. mars 2019 ut forslag til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring, og vi ga våre innspill 6. juni 2019.   Lovforslaget inneholder bl.a. regler rundt offentlige organers plikt til å bruke tolk og krav om å benytte kvalifisert tolk. Våre innbyggere har rett på like tjenester, og vi har et ansvar for å ivareta deres rettssikkerhet. Når ny tolkelov trer i kraft vil det stilles høyere krav til tolkebrukeren (oppdragsgiveren/bestilleren).

Vår tolketjeneste er opptatt av å skape helhetsforståelse, kompetanse og trygghet hos både oppdragsgivere/samarbeidspartnere og tolker og vi bidrar med veiledning og oppfølgning der det er behov, slik at reglene for bruk av tolk, før, under og etter oppdrag, blir fulgt. Kvalitet og rettsikkerhet er våre grunnverdier.

Praktiske tips ved bruk av tolk.

Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk og oversetter

Mer informasjon om tolkeområdet

Bestilling av tolkeoppdrag

Tolk og skriftlige oversettelser bestilles på din side i portalen https://tolketjenesten-lorenskog.proweb.no/intranett.

Ta kontakt med tolketjenesten på tlf. 67 93 44 80 dersom du ikke har mottatt brukerinformasjon (brukernavn og passord).

Elæringskurs i tolking

Elæringskurset Kommunikasjon via tolk gir dere veiledning og praktiske tips for en vellykket kommunikasjon ved oppmøtetolking og telefontolking. 

Kontaktinformasjon

Telefon tolketjenesten: 67 93 44 80

E-post: tolketjenesten@lorenskog.kommune.no

Besøksadresse: Lørenskog hus 8. etasje, Festplassen 1, 1473 Lørenskog
Postadresse: Lørenskog kommune, Tolketjenesten, postboks 304, 1471 Lørenskog

Leder tolketjenesten: Katrine Amundsen
e-post: katamu@lorenskog.kommune.no

Kontakt

Avdeling: Flyktning- og inkluderingstjenesten

Tjenesten oppdatert: 21.04.2020 13:38