Alle som leier kommunale lokaler i Rælingen er pliktige til å ha minst én godkjent tisynsvakt til stede til enhver tid. Godkjent tilsynsvakt blir man ved å delta på kurs som kommunen arrangerer to ganger i året. Etter kurset får man utdelt et kursbevis som er gyldig i tre år. 

Påmeldingfrist til kurset er siste virkedag før kursdatoen, altså 21. februar denne gangen. Du melder deg på ved å sende inn påmeldingsskjema til servicetorget@ralingen.kommune.no. Hvis dere er flere som skal på kurset sammen, send gjerne inn et felles påmeldingskjema! Skjemaet kan du laste ned her: PÅMELDING TIL TILSYNSKURS.