Fylkesmannen har i perioden september 2019 til september 2020 ført tilsyn med Blystadlia skole- og barnehage og skoleeier på elevenes læringsmiljø etter opplæringsloven kapittel 9A. Tilsynet ble formelt avsluttet 9. september 2020 etter at både skolen og skoleeier har sannsynliggjort at lovbruddene i rapporten har blitt lukket. Kommunen som skoleeier og alle skolene tar meg seg erfaringene fra tilsynet i det videre arbeidet med elevenes læringsmiljø.

 

Se hele rapporten fra Fylkesmannen