Barnehagemyndighetene åpnet stedlig tilsyn med fire barnehagene i kommunen, i tråd med «System for tilsyn med barnehager i Rælingen», 2. januar  2020.

Tilsyn er en del av kommunens ansvar og gjennomføres med hjemmel i barnehageloven § 16.

Tema for tilsynet er tredelt:

  1. Pedagogisk leders utdanning jamfør barnehageloven § 17a, første ledd:
  • «Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk».
  1. Grunnbemanning jamfør barnehageloven § 18, annet ledd 
  • «Barnehagen skal ha minst én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per tre barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år».
  1. Pedagogisk bemanning jamfør «Forskrift for pedagogisk bemanning og dispensasjon i barnehager» § 1, annet ledd, første punktum:
  • «Barnehagen skal ha minst én pedagogisk leder per syv barn under tre år og én pedagogisk leder per 14 barn over tre år.»

 

Overordnet mål for tilsynet er å sikre at barna i Rælingen får et barnehagetilbud i tråd med lovverket.

 

Barnehagene som er plukket ut denne gangen er: Heimen barnehage, Blystadlia barnehage, Espira Tristilbakken barnehage og Tomter FUS barnehage.