Barnehagemyndighetene åpnet 23. august  2019 skriftlig tilsyn med barnehagene i kommunen. Tilsyn er en del av kommunens ansvar og gjennomføres med hjemmel i barnehageloven § 16.

Tema for tilsynet er styrers utdanning jamfør barnehageloven § 17, annet ledd. Lovteksten er gjengitt her:

Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle barn får et godt utbytte av barnehagen.