Her kan du lese et kort sammendrag fra tilstandsrapporten:

For å nå kommunens målsetninger er det nødvendig å få til en mer helhetlig og overordnet strategisk utvikling, og også utvikle bedre styringsdata for å kunne følge denne utviklingen. Dette må ligge til grunn for et nytt planarbeid, hvor den tradisjonelle helse- omsorgs- og velferdsplanen endres fra et arbeid med revisjon av plandokumenter til en overordnet strategi for området.

Tilstandsrapport helse omsorg og velferd 2020