Tilstanden i de kommunale barnehagene beskrives gjennom tall og vurderinger. Kort oppsummert kan vi si at barnehagene jobber svært godt med Strategi for barnehageeier 2018-2021, foreldrene er fornøyde med tilbudet, dette på tross av at vi i 2020 har hatt en krevende situasjon knyttet til koronapandemien.

Andelen barn som går i barnehage er økende og i positiv utvikling, det samme er andelen av de minoritetsspråklige barna som har barnehageplass.
Det er tidvis en utfordring med rekruttering av kvalifisert personale. Det blir derfor viktig å jobbe videre med fokus på kvalitet og utvikling av kompetansen til de ansatte vi har i barnehagene. Sterkt faglig fokus, som er tydelig kommunisert, er noe mange barnehagelærere er opptatt av når de søker jobb og som vil kunne bidra til å gjøre Rælingen kommune til en attraktiv arbeidsgiver. Dette vil også styrke kvaliteten på tilbudet til barna.