Tilstandsrapporten viser at barnehagene jobber godt med avtalt retning og prioritering fra Strategi for barnehageeier 2018-2021. Videre ser vi at andelen barn i barnehage øker. I 2019 passerte vi snitt for Akershus på området. Vi har økt bemanningstettheten i den enkelte barnehage, noe som er viktig for kvaliteten på tilbudet. Brukerundersøkelsen viser at foreldrene i stor grad er fornøyde med tilbudet barnehagene gir. Trivselsundersøkelsensen, som i år ble gjennomført for første gang, viser at barna ser ut til å trives.

 

Utfordringene våre har vi bl.a. på personalets kompetanse. Vi trenger flere barnehagelærere, samtidig som det er utfordrende å rekruttere.

Tilstandsrapporten finner du ved å trykke her