Tilstandsrapport for barnehage 2019 viser at barnehagene jobber godt med avtalt retning og prioritering fra Strategi for barnehageeier 2018-2021. Videre ser vi at foreldrene er fornøyde med tilbudet barnehagene gir. Utfordringene våre har vi blant annet når det gjelder rekruttering. Det har kommet en ny skjerpet pedagognorm som gjør at vi trenger flere barnehagelærere, samtidig som det er utfordrende å rekruttere. Det blir viktig fremover å jobbe med å rekruttere og beholde gode barnehagelærere.