Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tilskuddsordninger miljø, klima og energi

Generelt

På denne siden vil du kunne få en oversikt over tilskuddsordninger du som privatperson kan søke på. Tilskuddsordningene på denne siden er ikke i regi av Rælingen kommune, for å få mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende. 

Målgruppe

Alle private som ønsker å finne ulike tilskuddsordninger knyttet til klima, miljø og energi. 

 

Viken fylkeskommune

Tilskudd til verdiskapning rundt Nordre Øyeren: Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-verdiskaping-rundt-nordre-oyeren.18031.aspx

Tilskudd til vilttiltak: Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-vilttiltak.18029.aspx

Miljødirektoratet

Søknadssenter for elektroniske søknader, blant annet kalking av vassdrag, tiltak mot fremmede organismer, opprydningstiltak og rovvilttiltak. 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx

Landbruksdirektoratet

Regionale miljøtilskudd: Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd#om-ordningen

Tilskudd til nasjonale prosjekter - klima og miljøprogrammet (KMP): Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/tilskudd-kmp#utlysning-av-prosjektmidler-for-2020

Enova

Energitiltak med støtteordninger

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/

 

 

Tjenesten oppdatert: 10.03.2020 12:59