Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
19. januar kl. 15:43

Koronavirus - testing - vaksinering - regler - tilskudd til bedrifter

  KLIKK HER 

. clear

Tilskuddsordninger miljø, klima og energi

Generelt

På denne siden vil du kunne få en oversikt over tilskuddsordninger du som privatperson kan søke på. Tilskuddsordningene på denne siden er ikke i regi av Rælingen kommune, for å få mer informasjon må du kontakte den enkelte instans. Listen er ikke uttømmende. 

Målgruppe

Alle private som ønsker å finne ulike tilskuddsordninger knyttet til klima, miljø og energi. 

 

Viken fylkeskommune

Tilskudd til verdiskapning rundt Nordre Øyeren: Viken fylkeskommune og Riksantikvaren gir tilskudd til verdiskapingstiltak i området rundt Nordre Øyeren. Fokus for ordningen er kulturhistorien knyttet til fløting og sagbruk og naturverdiene knyttet til Nordre Øyeren naturreservat m.m.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-akershus/tilskudd-til-verdiskaping-rundt-nordre-oyeren.18031.aspx

Tilskudd til vilttiltak: Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at produktivitet og mangfoldet av arter i naturen blir tatt vare på nasjonalt og regionalt.

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-vilttiltak.18029.aspx

Miljødirektoratet

Søknadssenter for elektroniske søknader, blant annet kalking av vassdrag, tiltak mot fremmede organismer, opprydningstiltak og rovvilttiltak. 

https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx

Landbruksdirektoratet

Regionale miljøtilskudd: Alle landbruksforetak kan søke tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord. Hvert fylke har et eget miljøprogram med et utvalg miljøtiltak du kan få tilskudd for å utføre. Tiltakene blir bestemt ut i fra hva Fylkesmannen ser på som de største miljøutfordringer i sitt fylke.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/regionalt-miljotilskudd/om-regionale-miljotilskudd#om-ordningen

Tilskudd til nasjonale prosjekter - klima og miljøprogrammet (KMP): Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/klima-og-miljoprogrammet/tilskudd-kmp#utlysning-av-prosjektmidler-for-2020

Enova

Energitiltak med støtteordninger

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/

 

 

Tjenesten oppdatert: 10.03.2020 12:59