Formannskapets tilslutning til prosess og tildelingskriterier er vedtatt t i ekstraordinært møte den 11. januar 2021. 

 

Elektronisk søknadskjema 

Tilskudd til drift eller omstilling til bedrifter rammet av koronarestriksjoner - søknad (KF-685) (klikk på lenken for direkte tilgang til skjemaet.).

 

Saksbehandling:

Det er nedsatt et tverrfaglig team som vil behandle søknadene. Teamet består av næringsansvarlig, èn representant fra NAV, èn representant fra økonomi og èn representant fra kultur.

Søknadene er unntatt offentlighet. Bevillingssum og firma er derimot offentlige opplysninger. 25. januar skal søknader være feridg behandlet. 

 

Kontaktperson: 

Har du spørsmål er kontaktperson i Rælingen kommune  Kommunalsjef og næringsansvarlig Kathrin Pedersen , (klikk på lenken for e-post). telefon: 932 60 471