Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Rælingen kommune har for 2017 for fjerde året på rad registrert seg i tilskuddsordningen slik at det kan søkes om barnefattigdomsmidler for tiltak for barn og unge i Rælingen. Det er i år foreslått 178,4 mill kroner bevilget til formålet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene er utlyst med forbehold om Stortingets bevilgning. Nasjonale foreninger med ferietiltak (som for eksempel Røde kors, Blå kors) søker direkte til Bufdir via sitt sentrale ledd for disse tiltakene.  

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2017 er fredag 2. desember 2016. OBS! Søknadsskjemaet vil først være tilgjengelig etter 9. november

Rapporteringsfrist: 1. april, altså én måned etter at tilskuddsåret er over.

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Viktig informasjon om tilskuddsåret 2017:

 

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
 • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Tilskudd prioriteres ikke til:

 • eksisterende virksomhet. Det vil si at bevilgningen ikke skal gå til å finansiere lovpålagte eller eksisterende tilbud eller stillinger
 • tiltak av behandlende karakter, samt aktiviteter av individuell karakter
 • tiltak som inngår i skolefritidsordningen ordinære virksomhet, som skal dekkes gjennom skolenes budsjetter
 • tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter
 • tiltak som er drevet på forretningsmessig basis
 • rene utviklings- og samordningstiltak, samt stillinger til kompetanseheving og utviklingsarbeid i NAV
 • tiltak med liten grad av aktivitet/tilbud til målgruppen
 • tiltak hvor det forekommer direkte utbetalinger til bruker