Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter. Rælingen kommune har for 2020 for sjuende året på rad registrert seg i tilskuddsordningen slik at det kan søkes om barnefattigdomsmidler for tiltak for barn og unge i Rælingen. Det er i år foreslått 310 mill kroner bevilget til formålet i regjeringens forslag til statsbudsjett. Midlene er utlyst med forbehold om Stortingets bevilgning.

Det skal søkes direkte i Bufdirs søknadsportal

Søknadsfrist: Søknadsfrist for tilskuddsåret 2019 er 13. desember 2019. OBS! Søknadsskjemaet vil først være tilgjengelig senest 22. november

Rapporteringsfrist: 1. april 2020

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

For fullstendig informasjon om tilskuddsåret 2020 se Bufdirs nettsider.