Slik jobber vi

Kjerneoppgaver

 Tjenester til målgruppen personer med utviklingshemming eller med medfødt/tidlig ervervet funksjonsnedsettelse :

  • Bo- og miljøarbeidertjenester i heldøgnsbemannede omsorgsboliger (Mer om boligene finner du øverst på siden).

  • Ambulerende tjenester i egen bolig

  • Avlastning i bolig

  • Barneboliger

  • Dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper

Dagaktivitetstilbud

Vi har følgende dagaktivitetstilbud til ulike målgrupper :

  • Team aktivitetssenter

  • Dovrebygget ressurssenter

Hvem er vi?

Vi er ca. 160 ansatte og har ca. 104 årsverk. Andel høgskoleutdannede i boligene er over 50 prosent og ansatte får mulighet for kurs og god opplæring/veiledning. Godt utviklede fagadministrative systemer bidrar til informasjonsflyt, som grunnlag for lik praksis og tjenester av god kvalitet. Våre skriftlige rutiner er overprøvbare og dokumenterer hva tjenestetilbudet inneholder. Avdelingene skal gi tjenestemottakerne den omsorg, tilrettelegging, oppfølging og bistand de har behov for, på en forsvarlig måte. Vi legger stor vekt på tjenestemottakers medvirkning og muligheter til å utnytte egne ressurser ved gjennomføring av tjenesten.