Saksgang og generell informasjon

Endelig fordeling av lokaler for skoleåret 2021/2022 er nå klar. Det er blitt gjort enkelte endringer etter klagefristen. De berørte leietakerne skal være informert om dette.

Lokale lag og foreninger kan nå booke det som gjenstår av ledig tid etter førstemann til mølla-prinsippet. Fra 7. juni kan også private grupper, bedriftsidrettslag etc.booke tid. De gruppene som har søkt om tider som fortsatt er ledige etter 7. juni, vil få tildelt denne tiden. De som har søkt om tider som nå er tildelt andre, kan velge fra gjenstående ledig tid. 

Nedenfor finner du lenker til alle relevante dokumenter i forbindelse med tildelig av lokaler: informasjonsskriv, reglementer, tilsynsavtaler og tildelte tider. I tillegg mottar alle søkere et brev i Altinn.

 

Informasjonsbrev om utleie sesongen 2021/2022​

Banesperre RHK haller sesongen 2021/2022


Utleiereglement 

Tilsynsavtale

Svømmehall bruk leie.

 

ENDELIG TILDELING: 

Gymsaler

Vi gjør oppmerksom på at gymsalen på Fjerdingby skole i øyeblikket er i bruk som klasserom/personalrom for skolen på grunn av avstandskrav ifm. Covid-19, og derfor ikke tilgjengelig for leie. Vi vet ikke når den vil åpne for aktivitet igjen, og kan dessverre ikke garantere at det er klart til skolestart høsten 2021. 

Blystadlia skoles gymsal

Fjerdingby skoles gymsal

Løvenstad skoles gymsal

Nordby skoles gymsal

Rud skoles gymsal

Rælingen VGS gymsal

Smestad skoles gymsal