Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. Enkelte kan likevel få et alvorlig forløp. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Tilbudet om vaksine er derfor utvidet med følgende:

  • Barn og unge tilhørende årskull 2006–2009 som hittil kun har fått tilbud om én vaksinedose, kan vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker det. 
  • Barn i årskull 2016–2010, og de i årskull 2017 som har fylt 5 år, kan vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

Les mer om koronavaksinering i Rælingen kommune.

Barnedose til de under 12 år

Det er utviklet en egen barnedose av Pfizer-vaksinen (Comirnaty) som skal brukes i aldersgruppen 5–11 år. Vi vil derfor ha egne vaksinedager hvor denne typen vaksine tilbys. Våre vaksinatører er godt trent i å vaksinere, også de yngste barna.

Barn i aldergruppen 5–11 år kan vaksineres med 1 eller 2 doser hvis de og foresatte ønsker.

Vaksine er mest aktuelt for:

  • Barn med kroniske sykdommer (samme gruppe som anbefales influensavaksine)
  • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse
  • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon

For de som velger vaksine, vurderer Folkehelseinstituttet at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen.

Les mer om vurderingen fra Folkehelseinstituttet.

 

 

Dette er en nyhetsartikkel om koronasituasjonen. Informasjonen her kan fort bli utdatert. Oppdatert informasjon finner du alltid på våre informasjonssider om korona.