Disse gruppene er:

  • Menn som har sex med menn født 1991 eller senere
  • Gruppene som er prioritert har dårligere mulighet til å beskytte seg mot HPV-infeksjon enn andre.

 

Dette er et kortvarig tilbud og fristen for tilbakemelding er 08.10.18.
Vaksineringen må starte senest november2018.

 

Ta kontakt på tlf. 63835277 eller 64802420, evt. på e-post til vaksinekontoret.

 

For mer info les her.