Faren for ekstremisme i ulike varianter har dessverre blitt tydeligere i 2015. For å forebygge er vi avhengig av å ha kunnskap hos de som jobber nært ungdom, og et godt samarbeid med vårt lokale politi.

Temamøte 10. mars 2016:
Vi er så heldige at vi har fått både forebyggende koordinator for radikalisering og ekstremisme ved Øst politidistrikt Aril Kragset og Belinda Ekornås, psykologspesialist ved RVTS øst som har en særlig kompetanse på ekstremisme til å komme til Rælingen.

Kl. 11.30 -12.00: Oppmøte/registrering/enkel servering
Kl. 12-15.30: Temamøte

 

utveier.no, Veier inn i og ut av ekstremisme ved spesialrådgiver Belinda Ekornås, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging.

 

Nettverk mot ekstremisme på Romerike, hvilke rutiner finnes ved bekymring, hva gjør politiet?

ved Arild Kragset, forebyggende koordinator for radikalisering og ekstremisme ved Romerike politidistrikt og Kristina Steien Meyer, kontaktperson for temaet hos Fet og Rælingen lensmannskontor.


Tverrfaglig samarbeid i Rælingen kommune, hvordan fungerer systemet ved bekymring for ekstremisme? ved Brynhild Belsom, leder for SafiRutvalget (samordning av forebyggende tiltak for barn og unge i Rælingen)

 
Meld deg på nå!

Påmelding til "Sammen for ungdom i Rælingen - forebygging av ekstremisme og radikalisering" (trykk på lenken for påmelding!) Frist for påmelding 20. februar 2016.

Ved påmeldinger utover det det er plass til i lokalet vil påmeldte som jobber direkte med ungdom i Rælingen i arbeidshverdagen prioriteres.

Temamøtet holdes på Ramstadslottet møterom (kommunestyresalen) i Rælingen rådhus.


Les mer: Om SafiR