Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tekniske hjelpemidler - utlån

Er du funksjonshemmet eller har vært operert eller utsatt for skade eller sykdom, kan du få låne tekniske hjelpemidler.

Generelt

Ansvar: Tjenestekontoret for helse og omsorg

Beskrivelse

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Kriterier/vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Pris for tjenesten

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Samarbeidspartnere

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se 

Folketrygdloven kap. 10 
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 
Forskrift om habilitering og rehabilitering § 9 og § 22

Forskrift om habilitering og rehabilitering
Forskrift om hjelpemiddelsentralene
Folketrygdloven
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Kontakttelefon mandag-fredag 9-15:
481 67 643

Adresse:
Kirkebyvegen 2 (ved Trivselsenteret) 
2008 Fjerdingby

Åpent for besøkende tirsdag og torsdag 10-14, samt fredag 12-14.

Hjelpemiddeltjenesten tilbyr utlån av tekniske hjelpemidler for dem som har nedsatt funksjonsevne for en kortere periode. Hjelpemidlene lånes ut 3 måneder av gangen med mulighet for fornyelse ved behov. Hjelpemiddeltjenesten utfører montering og eventuell enkel reparasjon av tekniske hjelpemidler.

For spørsmål omkring behov for varige hjelpemidler kontakt ergoterapitjenesten på telefon: eller e-post: ergoterapihenvendelser@ralingen.kommune.no.

Ved AKUTT behov for reparasjon av tekniske hjelpemidler ta kontakt med Nav hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus på telefon: 407 02 803 (dagtid), 452 16 220 (kveld og helger).

Inngang Hjelpemiddeltjenesten   Rullator i høyden  Rullestol hos hjelpemiddelsentralen Sykesenger med hjul

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Saksbehandlingstid

Kommunen / Nav Hjelpemiddelsentral skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 02.08.2017 16:16