Som forberedelser for utbygging av Fjerdingby sentrum, rehabiliteres vann- og avløpsledninger i Tangerudvegen i Marikollen. Adkomst til området, inkludert Marikollhallen, er via midlertidig vei mellom Marikollhallen og Marikollen ungdomsskole. Veien er stengt fra og med 4. juni og åpnes i løpet av høsten 2019.

 

For nærmere informasjon, kontakt Magne Haukaas, telefon: 40 24 83 14, e-post: magne.haukaas@ralingen.kommune.no