Kommunestyret behandlet dokumentet System for tilsyn med barnehager på møtet 14. september. Formålet er at systemet skal bidra til at kommunen som barnehagemyndighet oppfyller sin tilsynsplikt etter barnehageloven. Systemet skal kvalitetssikre arbeidet og synliggjøre hvordan kommunen jobber systematisk med tilsyn.

 

Dokumentet kan leses her