Trafikkopplæring og sykkelferdigheter er avgjørende for å forebygge ulykker. Den viktigste sykkelopplæringen skjer ved å øve ute og samtidig med at man lærer de mest nødvendige sykkelreglene.

Rælingen kommune legger til rette for at barn tidlig skal kunne lære seg å sykle, og sykkelopplæringen bidrar til at barna blir flinke og trygge i trafikken. Dette fører også til at man tidlig kan stå for sin egen aktive transport i hverdagen, for eksempel til og fra skolen eller ulike fritidstilbud.

I Rælingen kan barna nyte godt av tilbudet «sykkelhengeren», som lånes ut gratis til skolene i forbindelse med sykkelopplæring, sykkeldager eller lignende. Sykkelhengeren bidrar til å fremme sykkelglede samtidig som den bidrar til en trygg og god sykkelopplæring.

I sykkelhengeren finnes det lånesykler med hjelmer, det finnes vippeplanke, limbostang og snuboks, samt refleksvester, asfaltkritt, merkespray og kjegler.

Sykkelhenger