Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Svangerskapsomsorg - jordmor

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Du kan velge om du vil gå til din fastlege eller jordmor. Tilbudet er gratis, og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig.

Generelt

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Jordmor skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig i svangerskapet. Vi tilbyr barselbesøk etter fødsel og etterkontroll med prevensjonsveiledning/prevensjon.

gravid mage m hjerte farger

Ansvar

Denne tjenesten er en del av Avdeling forebyggende helsetjenester som er en del av  Enhet for familie og helse . Jordmortjenesten holder til på Rælingen helsestasjon i Ravinen i Øvre Rælingsveg 203, og kan kontaktes på tlf 63 83 52 60.

Beskrivelse

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet og forberede deg og partner på fødsel og foreldrerollen. Du kan få rådgivning med tanke på samliv og foreldreplanlegging.

Dersom du opplever abort kan du også få en samtale hos jordmor.

Målgruppe

Gravide og kvinner som forbereder graviditet.

Kvinner som opplever abort.

Kriterier/vilkår


Kvinner som bor/oppholder seg varig i kommunen.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere


Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Lover og forskrifter følger her:

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor på helsestasjon. Jordmor skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig i svangerskapet. Vi tilbyr barselbesøk etter fødsel og etterkontroll med prevensjonsveiledning/prevensjon.

Tjenesten oppdatert: 16.08.2022 10:10