Helse- og omsorgstjenesten i kommunen står foran store utfordringer de neste tiårene. Eldre lever stadig lenger og behovet for tjenester øker i øvre aldersgrupper. I tillegg er det en økning i andre grupper som mottar tjenester. Antall menneskelige ressurser i helse og omsorg vil ikke kunne økes i takt med det tjenestebehovet vi ser for oss i fremtiden. For å møte disse utfordringene, må vi organisere oss annerledes enn i dag og finne nye måter å jobbe på. Forebygging, tidlig intervensjon og rehabilitering står sentralt.

 

Strategi for velferdsteknologi skal ligge til grunn for innovasjonsarbeid i Rælingen. Strategien skal bidra til videreutvikling av helse- og omsorgstjenestene, slik at organisasjonen kan tilpasse tjenestebehov på en langsiktig og bærekraftig måte.  

 

Les strategi for velferdsteknologi her.