Leve og mestre hele livet er en overordnet strategi som skal gi retning for helse-, omsorgs- og velferdstjenestene i Rælingen kommune  i årene framover.

Hovedbudskapet i strategien er at vi vil skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. Innbyggerne i Rælingen kommune som mottar tjenester fra kommunen skal oppleve livskvalitet og mestring, samt tjenester av god kvalitet.

Les hele Rælingen kommunens strategi for helse, omsorg og velferd: Leve og mestre hele livet.