Valg.no (lenke til offentlig informasjonsside)

Valgdirektoratet har egen nettside med nyttig informasjon om valget.  For å komme til siden trykker du her

Åpningstider forhåndsstemming og valgdagene

Tidligstemmegivning:
De som er forhindret fra å stemme i forhåndsstemmeperioden og på valgdagene kan henvende seg til valgsekretariatet og be om å få avgi tidligstemme. Dette kan gjøres i perioden 1. juli til 9. august.  Ta kontakt med valgsekretariatet på telefon 901 25 738 for å avtale dette.

Forhåndsstemming til sametingsvalget og stortingsvalget
De som har rett til å stemme ved sametingsvalget kan avgi forhåndsstemmes til dette valget. Det er ikke mulig å avgi stemme til sametingsvalget på valgdagene.

Forhåndsstemmelokale er i servicetorget på rådhuset. Forhåndsstemmeperioden er fra 10. august til 10.september.
Det er følgende åpningstider hele perioden:
mandag til torsdag kl. 08.00-19.00.
Fredag 08.00-15.30
Lørdager kl. 12.00-15.00.

 

Åpningstider på valgdagen
På valgdagene kan det avgis stemme på alle barneskolene i kommunen. Du er ikke lenger nødt til å bruke den skolen du bor ved.  Se oversikt over valglokaler lenger ned på siden.
Åpningstider på valgdagene; søndag 12. og mandag 13. september er kl. 13.00 - 21.00.  

Husk å ta med legitimasjon med bilde på.  Pass, førerkort og bankkort som er utgått på dato er fortsatt gyldig legitimasjon hvis stemmemottaker kan gjenkjenne deg på bildet.

Har du ikke gyldig legitimasjon kan du anskaffe nasjonalt id-kort,  les mer om slikt kort ved å trykke her

 

Hvem kan stemme ved stortings- og sametingsvalg?

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

 

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Skjemaet finner du ved å klikke her
Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Hvor kan jeg stemme? Valglokaler

Du kan avgi forhåndsstemme i alle kommuner i forhånddstemmeperioden, fra 10. august til 10. september.

På valgdagen(e) kan du bare avgi stemme i den kommunen du var folkereisterregistrert i pr. 30. juni.  Har du flyttet etter 1. juli skal du stemme i den kommunen du bodde i før flytting.
Du finner en oversikt over forhåndsstemmelokaler og valgdagsstemmesteder i Norge ved å trykke her
I Rælingen kan du forhåndsstemme på rådhuset. På valgdagene kan du avgi stemme på barneskolene våre; Nordby, Smestad, Fjerdingby, Rud, Løvenstad og Blystadlia skoler.

Ambulerende stemmegivning / sykehjem / stemme i eget hjem

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det avholdes mottak av forhåndsstemmer eller på valgtinget,  kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Frist for å søke om ambulerende stemmegivning er fredag 10.9 kl 10.00. Send epost til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no eller ring 901 25 738.
 

Ved et ev. lokalt utbrudd av Covid-19 kan velgere som må være i isolasjon søke om å få avgi forhåndsstemme i eget stemmelokale eller der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10.00.  Send epost til wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no eller ring 901 25 738.
 

Det blir etablert forhåndsstemmemottak på institusjonene den 7. september til følgende tider:
Fjerdingby helsetun: kl 10.00 - kl. 12.00
Løvenstadtunet: kl 14.00 - kl. 16.00

Kunngjøringer

Stemme hjemme?

Hvis du på grunn av uførhet eller sykdom er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg.

Du kan søke skriftlig (epost) eller pr. telefon.

Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon hvor det avholdes forhåndsstemmegivning.

Hvis du er i isolasjon eller i karante grunnet Covid-19 kan du også stemme hjemme.

I henvendelsen/søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uken før valget. Du må også oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på.

Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

Frist for å søke er fredag 10. september kl. 10.00

Søknad sendes: Valgstyret i Rælingen v/valgsekretariatet.  Postboks 100, 2025 Fjerdingby,  epost: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no   tlf. 901 25 738

Du kan lese mer og hjemmestemming ved å trykke her

Covid-19, hvordan stemme ved karantene og isolasjon.


Velgere som mandag 13. er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19 må ta kontakt med valgsekretariatet for å avtale tid for hjemmestemming. Frist for å søke er mandag 13. september kl. 10.00.

Velgere i isolasjon / karantene skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

Kontakt valgsekretariatet slik:  epost til: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no eller til tlf. 901 25 738

Du kan lese mer om stemmegivning hjemme ved å trykke her

 

Stemmegivning til stortingsvalget for velgere i karantene eller isolasjon pga Covid-19

Velgere som på grunn av karantene eller isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale på valgdagene, kan kontakte kommunen for å få informasjon om hvordan de kan avgi stemme.

I Rælingen kan personer som er i karante pga Covid-19, og ikke er avhengig av offentlig transport til stemmelokalet, avgi stemme i karantenestemmelokale som er etablert på Rælingen rådhus. Dette er åpent lørdag 11. og søndag 12. september kl. 12.00 - 15.00.  Ta kontakt med valgsekretariatet for å avtale tid for oppmøte. Velgere som fortsatt vil være i karnantene til 13. september, men som må benytte offentlig transport til karantenelokalet, må kontakte valgsekretariatet for å avtale tid for hjemmestemming. Denne vil gjennomføres på valgdagen.

Velgere som mandag 13. er i karantene eller isolasjon på grunn av Covid-19 må ta kontakt med valgsekretariatet for å avtale tid for hjemmestemming. Frist for å søke er mandag 13. september kl. 10.00
Velgere i isolasjon / karantene skal informere om isolasjonsplikten i søknaden, slik at kommunen kan planlegge med smittevernutstyr når stemmen skal tas imot.

Kontakt valgsekretariatet slik:  epost til: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no eller til tlf. 901 25 738

Du kan lese mer om stemmegivning hjemme ved å trykke her

Forhåndsstemming - fra 10. august til 10. september

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd til Stortingsvalget og sametingsvalget 2021. 
Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker, men det må gjøres så tidlig at stemmen din kan nå fram til din kommune innen 14. september kl. 17.00

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme.
I Rælingen er det bare forhåndsstemming til Sametingsvalget, det er ikke mulig å avgi stemme på selve valgdagen(e).

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 15.30 fra tirsdag 10. august, til og med fredag 10. september 2021:

Rælingen rådhus, servicetorget. Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.
I tillegg er det mulighet for å stemme på ettermiddag/kveld frem til kl. 19.00 hver mandag til torsdag, og lørdager mellom kl. 12.00 og kl. 15.00
 

Mottak av forhåndsstemmer på institusjonene foregår den 7. september til følgende tider:
Fjerdingby, kl. 10.00 - kl. 12.00
Løvenstad. kl. 14.00 - kl. 16.00

Les mer om stortings- og sametingsvalget her

Utlegging av manntall ifm stortingsvalget 2021

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

 

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Hva om jeg bor i utlandet?
Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik søker du om å bli innført i manntallet
Du søker ved å skrive under på den omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Skjemaet finner du ved å klikke her
Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget.

Hvordan sjekker jeg om jeg er manntallsført?
Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet.

Manntallet legges ut til ettersyn i Rælingen rådhus, servicetorget, Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby,  fra den 12. 

Klage over feil, eller søknad om innføring i manntallet i Rælingen sendes: Valgstyret i Rælingen, Postboks 100, 2025 Fjerdingby, eller på epost til: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no

 

Tidligstemmegiving

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.
Servicetorget har åpnent kl. 08.00 - 15.30 mandag til fredag.

Informasjon på andre språk / information in other languages

Trykk på ønsket språk for å vise informasjonsbrosjyre:
Illustrasjonsbilde - informasjon på flere språk.JPG
Arabisk     Engelsk     Norsk     Lulesamisk     Nordsamisk   Sørsamisk     Persisk/Farsi      Russisk      Somali      Thai     Tigrinja - eritreisk      Tyrkisk     Urdu      Vietnamesisk    

Vil du delta som valgmedarbeider?

Har du tid og lyst til å bidra?  Ta kontakt!

 

Kan du tenke deg å delta i arbeidet med valggjennomføring i Rælingen?
Vi har behov for noen flere valgmedarbeidere til gjennomføring av stortingsvalget 2021 som avvikles i Rælingen over to dager, søndag 12. september kl. 13.00 – 21.00 og mandag 13. september kl. 13.00 – 21.00.

Disse dagene har vi behov for å rekruttere noen flere engasjerte personer til å delta som valgmedarbeidere i de seks stemmelokalene i kommunen. Vi ønsker primært å knytte til oss personer som kan delta begge dagene, og gjerne over flere valg.

Det er også mulig å gjøre oppdraget som "dugnad for lag/forening", slik at godtgjørelsen utbetales til ditt lag eller forening.

I tillegg ønsker vi å ha noen på en ringeliste, som vi kan ta kontakt med på kort varsel dersom det skulle bli behov for å bytte ut noen, eller fylle på ekstra mannskap i enkelte valglokaler.

De viktigste oppgavene til valgmedarbeiderne er å legge til rette for og ta imot stemmer på valgdagene, samt veilede velgere ved behov.  
Enkel opplæring av valgmedarbeidere blir 66. eller 7. september kl. 18.00 - 20.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Det er et krav i valgloven om at medlemmer i stemmestyrene eller valgmedarbeidere IKKE kan være oppført på partienes valglister.

Vi søker etter personer som er samfunnsengasjerte og serviceinnstilte, som er over 18 år og kan veilede velgere og utføre praktisk arbeid.  

Det blir gitt en godtgjørelse for arbeidet.

 

Synes du dette høres interessant ut, og har tid, lyst og anledning til å være med?  Ta kontakt med Wenche F. Rustad, epost: wenche.freitag.rustad@ralingen.kommune.no  eller telefon: 901 25 738