Det er i ferd med å bli svært tørt i skog og mark på hele Romerike. Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) anser det nå som uforsvarlig med bruk av alle former for åpen ild i skog og mark. Derfor ber vi folk om ikke å bruke faste, helårs bålplasser. Annen aktivitet som skogsdrift og bruk av skytebaner krever ekstra forebyggende tiltak etter egen risikovurdering. Publikum bes også om å være forsiktig med grilling og annen bruk av ild på egen tomt.

 

Les mer her