De poltiske partier som blir valgt inn i kommunestyret, mottar følgende støtte:

Kr. 3 089,56 i grunnbeløp og kr. 1 110,89 i representanttillegg til kommunestyregruppene.

 

Vedtatt av kommunestyret 14.06.2006 i sak 06/48