1. februar 2021 vil gangveien mellom Bjørnholthagan 2 til gangbroen bli stengt, markert med blå på bildet. Gangveien vil være stengt i hele anleggsperioden. Det vil bli satt opp skilter som vist på bildet under. Bygge gjerder vil bli satt opp for å hindre tilgang til området.

Se bildet som en fil (klikk på lenken). 

Stenging av gangvei og gangbro ved Marikollen 01022021

Vi skal gjøre vårt beste for at ulempene skal bli minst mulig for alle i nærområdet, men ber om forståelse for at noen ulemper i byggeperioden ikke er til å unngå.

Vi setter pris på interesse for arbeidet, og tar gjerne imot spørsmål.

Nettside for prosjekt og anleggsarbeidet nye Fjerdingby skole: www.hent.no/nfs  

Mer om Ny Fjerdingby skole - se skisser og informasjon om hvordan skolen blir

Mer om Fjerdingby sentrum og byggeprosjektene i området