Da er vi i gang med ny «kiss and ride» på Smestad skole, denne kommer og underlette for levering og henting av barn, i samme prosess så bytter vi ut all belysning på skoleområdet og parkeringsplasser ved Smestad skole og Smestadtoppen barnehage iht. universell utforming.

Vi regner med at arbeidet skal være ferdigstilt i august-september.

 

Smedstad skole 1-uke 27

Smedstad skole 2-uke 27