Smedstad skole -1

 

L-1719-102- utomhusplan Fase 1.pdf

 

Kommunestyret i Rælingen kommune vedtok 15.mars 2017 at byggeprosjektet for påbygg på Smestad skole skulle gjennomføres.

 

Utvidelsen av Smestad skole vil øke kapasiteten fra dagens 300 til 530 elever.

 

Det vil bli invitert til et allmøte på Smestad skole 20. april 2017 kl.18.00 angående byggeprosjektet. Her er det mulig å komme for å få mer informasjon, og mulighet til å stille spørsmål for de som er interessert. Så her er det bare å møte opp.

 

Frem til skolen er ferdig utbygd i 2019 vil det bli behov for å øke kapasitet på skolen, det vil derfor bli etablert ytterligere 2 baser på paviljongene i påsken når det ikke er så mange elever på skolen.

 

De første arbeidene på skolen vil starte opp etter skoleslutt i juni. Første fase er da å bygge om trafikkarealene. Det er planlagt bygd en kiss-and-ride slik at det både er sikrere og lettere å sette av og hente elever på skolen. Arbeidene på selve skolebygget har planlagt oppstart høsten 2017, og planlagt ferdig våren 2019.