Utførte og pågående arbeider

Montasjen av prefabrikkerte elementer er ferdigstilt, råbygget står nå klart. Flere yttervegger og vinduer i den østre fløyen er på plass. Taktekking pågår. Det er planlagt at bygget skal være tett i løpet av et par uker.

 

2 - Uke7_720x540.jpg

 

3 - Uke 7_720x540.jpg

 

4 - Uke 7_720x540.jpg

 

5 - Uke 7_720x540.jpg

 

6 - Uke 7_90_720x960.jpg

 

Ombygging av personalgarderober og vaskeri i eksisterende bygg er ferdigstilt og overlevert til oppdragsgiver. Vaskeri og garderober er tatt i bruk.

Alle postkjøkken i eksisterende bygg har fått montert opp nye kombidampere, kjøleskap og fryseskap. Produksjonen av mat er lagt om, slik at hver avdeling varmer opp maten på postkjøkkenet, i stedet for at maten leveres varm fra produksjonskjøkkenet.

 

Kommende arbeider

Kommende arbeider består av å opparbeide tett bygg, samt starte på innvendige arbeider.

Produksjonskjøkkenet på Løvenstadtunet skal også utvides og bygges om. Dette arbeidet starter opp i uke 8. Kjøkkenet vil ha midlertidig drift på Fjerdingby omsorgssenter i ombyggingsperioden, og er allerede på plass på Fjerdingby. Det antas at ombyggingen vil pågå frem til sommeren 2016.

 

7 - Uke 7_720x540.jpg

 

8 - Uke 7_720x540.jpg

 

Trafikksituasjon

Alle trafikanter som ferdes i Løvenstadveien og rundt byggeplass oppfordres til å ta hensyn til andre trafikanter og følge anvist plassering av parkeringsplasser og midlertidige kjøre- og gangveier.

 

9 - Uke 7_720x540.jpg

 

Støy og støv

Arbeidstidene er noe justert etter nyttår. Entreprenørene har fått tillatelse til å ha aktivitet på byggeplass til følgende tider:

Mandag til fredag: klokken 07:00-19:00

 

Arbeider utover normal arbeidstid skal foregå innendørs for å redusere støy.

Ved behov for ytterlig utvidelse vil dette bli varslet til nærmeste naboer, samt på hjemmesiden til kommunen.